1.  W przypadku, gdy zamówiony produkt nie spełnia oczekiwań Klienta, Sprzedający umożliwia wymianę zakupionego produktu. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony produkt na inny (ten sam produkt w innym rozmiarze). Aby wymienić towar zakupiony w sklep.pakerzy.org należy zgłosić chęć wymiany mailowo na adres kontakt@pakerzy.org. Wymianę następuje na koszt kupującego, kupujący odsyła przesyłkę na adres MEDITALK TOMASZ BOŻEK, ul. Białoruska 6/27, 30-638 KRAKÓW. W paczce wysyłanej do sklepu powinien znajdować się produkt, formularz wymiany oraz koszt ponownej wysyłki czyli 14 zł.
  2. Kontakt ze Sprzedającym powinien nastąpić do 14 dni od daty otrzymania przesyłki od Sprzedającego i wypełnienia formularza wymiany/zwrotu towaru.
  3.  Koszty związane z wymianą produktu ponosi Kupujący.
  4. Do paczki ze zwracanym towarem prosimy dołączyć dowód zakupu oraz formularz wymiany. Jeśli klient chce zachować dowód zakupu na pozostałe niewymieniane produkty z tego samego paragonu, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię. Kserokopia ta będzie uznana jako ważny dowód zakupu.
  5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zamówionych produktów, odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu, bez wcześniejszego ustalenia zasad, co do wymiany.
  6. Zwracany produkt winien znajdować się w stanie, w jakim Klient oddałby go po obejrzeniu w sklepie, w stanie nie noszącym śladów użytkowania. Wszelkie towary dodawane jako prezent do zamówień, nie podlegają wymianie.

FORMULARZ WYMIANY DOSTĘPNY kliknij tutaj po formularz